Introduction to the Council - Cyflwyniad i’r Cyngor

Caldicot Town Council is made up of 16 unpaid members of the local community, publicly elected to serve a four year term of office.

The Council employs:

  • Clerk & Responsible Financial Officer

  • Deputy Clerk & Deputy Responsible Financial Officer

  • Communications Assistant/Office Administrator

  • Cleaner

Mae Cyngor Tref Cil-y-coed yn cynnwys 16 aelod di-dâl o’r gymuned leol, a etholir gan y cyhoedd i wasanaethu tymor swydd o bedair blynedd.

Mae’r Cyngor yn cyflogi:

  • Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

  • Dirprwy Glerc a Dirprwy Swyddog Ariannol Cyfrifol

  • Cynorthwyydd Cyfathrebu/Gweinyddydd Swyddfa

  • Person Glanhau