Introduction to the Council - Cyflwyniad i’r Cyngor

Caldicot Town Council is made up of 17 unpaid members of the local community, publicly elected to serve a four year term of office.

The Council employs:

 • Clerk & Responsible Financial Officer:-
  MRS GAIL McINTYRE
 • Deputy Clerk & Deputy Responsible Financial Officer:- 
  MRS SARAH KING
 • Communications Assistant/Office Administrator:- 
  MR BARRIE HODGES
 • Cleaner:-
  MRS PAT MORSE

Mae Cyngor Tref Cil-y-coed yn cynnwys 17 aelod di-dâl o’r gymuned leol, a etholir gan y cyhoedd i wasanaethu tymor swydd o bedair blynedd.

Mae’r Cyngor yn cyflogi:

 • Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol
  MRS GAIL McINTYRE
 • Dirprwy Glerc a Dirprwy Swyddog Ariannol Cyfrifol
  MRS SARAH KING
 • Cynorthwyydd Cyfathrebu/Gweinyddydd Swyddfa
  MR BARRIE HODGES
 • Person Glanhau
  MRS PAT MORSE