Defibrillator - Diffibriliwr

Caldicot Town Council manage seven defibrillators across Caldicot: 

 • Premier Stores Minimarket - 111 Oakley Way, NP26 4EB
 • Castle Inn Public House - 64 Church Road, NP26 4HW
 • Co-Op Retail - 180E Newport Road, NP26 4AA
 • Caldicot Castle Football Club - Castle Grounds, Church Road, NP26 4HT
 • Bethany Baptist Fellowship - Neddern Way, NP26 4NJ
 • Severn View Social Club - Station Road, NP26 4BU
 • *Caldicot Town Council Building - Sandy Lane, NP26 4NA
 •          *Temporarily closed. New temporary address: Caldicot Room,          Castlegate Business Park, NP26 5YR

Please check the defibrillator information and status before using: Defib Finder - Find Your Nearest Defibrillator 


Due to the defibrillators being available for public use, Caldicot Town Council cannot guarantee or assume legal liability or responsibility for the accuracy of the data on Defib Finder. If you notice any misuse of the defibrillators listed above, please notify Caldicot Town Council. 

Mae Cyngor Tref Cil-y-coed yn rheoli saith diffibriliwr ar draws Cil-y-coed:

 • Marchnad Mini Premier Stores - 111 Oakley Way, NP26 4EB
 • Tafarn y Castle Inn - 64 Heol yr Eglwys, NP26 4HW
 • Siop Co-Op - 180E Heol Casnewydd, NP26 4AA
 • Clwb Pêl-droed Castell Cil-y-coed - Castle Grounds, Church Road, NP26 4HT
 • Cymrodoriaeth Bedyddwyr Bethany - Neddern Way, NP26 4NJ
 • Clwb Cymdeithasol Severn View - Heol yr Orsaf, NP26 4BU
 • *Adeilad Cyngor Tref Cil-y-coed - Sandy Lane, NP26 4NA
 •             *Temporarily closed. New temporary address: Caldicot Room,             Castlegate Business Park, NP26 5YR

Gwiriwch wybodaeth a statws y diffibriliwr cyn defnyddio: Defib Finder - Find Your Nearest Defibrillator 

 

Oherwydd bod y diffibrilwyr ar gael at ddefnydd y cyhoedd, ni all Cyngor Tref Cil-y-coed warantu na chymryd cyfrifoldeb cyfreithiol am gywirdeb y data ar Defib Finder. Os sylwch ar unrhyw gamddefnydd o'r diffibrilwyr a restrir uchod, rhowch wybod i Gyngor Tref Cil-y-coed.