King George V Playing Fields - Caeau Chwarae Brenin Siôr V

 • Children's Play Area
 • Adult Exercise Equipment
 • Bowls Club

 • A King George's Field is a public open space in the United Kingdom dedicated to the memory of King George V (3 June 1865–20 January 1936).

  In 1936, after the king's death, the Lord Mayor of London formed a committee to determine a memorial that was not solely based on the idea of a statue. They arrived the same year at the concept of funding and erecting a single statue in London and setting up the King George's Fields Foundation to carry the late king's name forward through future generations with the aim:

  To promote and to assist in the establishment throughout the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of playing fields for the use and enjoyment of the people.

  Each of the playing fields would:

  Be styled 'King George's Field' and to be distinguished by heraldic panels or other appropriate tablet medallion or inscription commemorative of His Late Majesty and of a design approved by the Administrative Council.

  Money was raised locally to buy the land, with a grant made by the foundation. After purchase the land was passed to the Fields in Trust, to "preserve and safeguard the land for the public benefit". Land was still being acquired for the purpose during the 1950s and early 1960s.

  When the King George's Fields Foundation was dissolved in 1965, there were 471 King George Playing Fields, all over the country. [1] They are now owned by the National Playing Fields Association and managed on their behalf by either the council or a board of local trustees.

  There are strict covenants and conditions that all go to ensure that the public will continue to benefit from these open play areas.

  Links from Wikipedia, the free encyclopedia.

  • Ardal Chwarae Plant
  • Offer Ymarfer i Oedolion
  • Clwb Bowls

  Mae Cae Brenin Siôr yn ofod cyhoeddus agored yn y Deyrnas Unedig er cof am Brenin Siôr V (3 Mehefin 1865 – 20 Ionawr 1936).

  Yn 1936, ar ôl marwolaeth y brenin, ffurfiodd Arglwydd Faer Llundain bwyllgor i benderfynu ar gofeb nad oedd yn seiliedig yn unig ar y syniad o gofgolofn. Yr un flwyddyn lluniwyd cysyniad cyllido a chodi un gofgolofn yn Llundain a sefydlu Sefydliad Caeau’r Brenin Siôr i gario enw’r diweddar frenin ymlaen i genedlaethau’r dyfodol gyda’r nod o:
  Hyrwyddo a chynorthwyo i sefydlu caeau chwarae ledled Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon ar gyfer defnydd a mwynhad y bobl.

  Byddai pob un o’r meysydd chwarae yn:
  Cael eu galw yn ‘Gae Brenin Siôr’ a chael eu nodi gan banelau arfbais neu fedaliwn tabled priodol neu arysgrifiad yn coffau Ei Ddiweddar Fawrhydi a dyluniad a gymeradwywyd gan y Cyngor Gweinyddol.

  Codwyd arian yn lleol i brynu’r tir, gyda grant gan y sefydliad. Ar ôl ei brynu cafodd y tir ei basio i’r Caeau mewn ymddiried i “gadw a diogelu’r tir ar gyfer y budd cyhoeddus”. Roedd tir yn dal i gael ei sicrhau ar gyfer y diben yn ystod y 1950au a dechrau’r 1960au.

  Pan ddiddymwyd Sefydliad Caeau Brenin Siôr yn 1965, roedd 471 Cae Chwarae Brenin Siôr ym mhob rhan o’r wlad. [1] Maent yn awr yn eiddo Cymdeithas Genedlaethol Caeau Chwarae a chânt eu rheoli ar eu rhan gan naill ai’r cyngor neu fwrdd o ymddiriedolwyr lleol. Mae cyfamodau ac amodau caeth sy’n sicrhau y bydd y cyhoedd yn parhau i gael budd o’r ardaloedd chwarae agored hyn.

  Dolenni o Wikipedia, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

  Adult Exercise Equipment Adult Exercise Equipment

  King George V Playing Field  King George V Playing Field

  Heraldic Planels   Heraldic Planels