Contact Us - Cysylltwch â Ni

Please use the following details to contact the Clerk.
Defnyddiwch y manylion dilynol i gysylltu â’r Clerc.

Caldicot Town Council, Council Office, Sandy Lane, Caldicot, NP26 4NA
Cyngor Tref Cil-y-coed, Swyddfeydd y Cyngor, Sandy Lane, Cil-y-coed, NP26 4NA

Tel/Ffôn: 01291 420441
Email/E-bost: towncouncil@caldicottc.org.uk

Office hours: 9am - 4pm Monday - Friday
Oriau swyddfa: 9am - 4pm Dydd Llun – Dydd Gwener

Alternatively, please use the form below to get in touch.
Neu ddefnyddio’r ffurflen islaw i gysylltu â ni.

Town Council buildings

Please send us a message below.