Allotments - Rhandiroedd

Town Council administers 3 allotment sites in the town:
Sandy Lane - 46 plots
Oakley Way - 19 plots
Rear Bowls Club - 11 plots.

Current charges are £50 per year/£25 concession per year.

Mae Cyngor y Dref yn gweinyddu 3 safle rhandir yn y dref:
Sandy Lane – 46 llain
Oakley Way – 19 llain a Chefn
Clwb Bowls - 11 llain

Y costau presennol yw £50 y flwyddyn/£25 gostyngiad bob blwyddyn.

Sandy Lane Allotments

Sandy Lane Allotments

Oakley Way Allotments

Oakley Way Allotments