Hire of the Town Council Building - Llogi Adeilad Cyngor y Dref


From the 1st April 2023 the cost of hire will be:

Community Groups = £10.00 per hour
Business Organisations = £35.00 per hour

For further information, please Contact the Clerk 


O 1 Ebrill 2023 cost llogi fydd:

Grwpiau Cymunedol = £10.00 yr awr
Sefydliadau Busnes = £35.00 yr awr

I gael gwybodaeth, bellach cysylltwch â’r Clerc drwy glicio yma.

Town Council Building

Town Council Building

Town Council Building

Town Council Building