Hire of the Town Council Building - Llogi Adeilad Cyngor y Dref


From the 1st April 2019 the cost of hire will be:

Community Groups = £8.00 per hour
Business Organisations = £30.00 per hour

For further information, please Contact the Clerk by clicking here.


O 1 Ebrill 2019 cost llogi fydd:

Grwpiau Cymunedol = £8.00 yr awr
Sefydliadau Busnes = £30.00 yr awr

I gael gwybodaeth, bellach cysylltwch â’r Clerc drwy glicio yma.

Town Council Building

Town Council Building

Town Council Building

Town Council Building