Welcome

Welcome to our website

Caldicot (Welsh: Cil-y-Coed) is a small town in Monmouthshire, South East Wales, located between Chepstow and Newport, just off the busy M4/M48 motorway corridor. It adjoins the Caldicot Levels, on the north side of the Severn estuary. It has easy access by motorway and rail to Cardiff, and across the Second Severn Crossing, old Severn Bridge and railway tunnel to Bristol. It is known for its medieval castle. 

Croeso i’n gwefan
Mae Cil-y-coed yn dref fach yn Sir Fynwy, de ddwyrain Cymru. Mae wedi ei lleoli rhwng Cas-gwent a Chasnewydd, ger coridor traffordd prysur yr M4/M48. Mae’n cydffinio â Gwastadeddau Cil-y-coed ar ochr ogleddol Môr Hafren. Mae ganddi fynediad rhwydd ar draffordd a rheilffordd i Gaerdydd ac ar draws Ail Groesfan Hafren, yr hen Bont Hafren a’r twnnel rheilffordd i Fryste. Mae’n enwog am ei chastell canoloesol.

50 Years of Caldicot Festival

 

 

Temporary Address

Please note, we are operating out of temporary premises: Caldicot Suite Room 3, Castlegate Business Park, Caldicot Road, Caldicot, NP26 5YR