50 Years of Caldicot Festival


This year will mark the 50th anniversary of Caldicot becoming a town! To celebrate, Caldicot Town Council are promoting and facilitating a festival of events.

This page will be used to announce and advertise events for the 50 Years of Caldicot Festival, so make sure you check regularly to see the latest updates! You can also follow us on Facebook - Caldicot Town Council - 50 Years of Caldicot Festival or scan the QR code below.

Organisations, businesses, local groups, schools, sports clubs and Caldicot residents can get involved with hosting 1970s themed events and competitions. We are still taking applications for organisations to apply for items that will help them to host an event using a 1970s theme. If you are interested in participating and would like an application form, please contact us by email admin@caldicottc.org.uk

Bydd eleni yn nodi 50 mlynedd ers i Cil-y-coed ddod yn dref! I ddathlu, mae Cyngor Tref Cil-y-coed yn hyrwyddo ac yn hwyluso gwyl o ddigwyddiadau.

Bydd y dudalen hon yn cael ei defnyddio i gyhoeddi a hysbysebu digwyddiadau ar gyfer 50 Mlynedd o Wyl Cil-y-coed, felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio’n rheolaidd i weld y diweddariadau diweddaraf! Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook - Cyngor Tref Cil-y-coed - 50 Mlynedd o Wyl Cil-y-coed neu sganio'r cod QR isod.

Gall sefydliadau, busnesau, grwpiau lleol, ysgolion, clybiau chwaraeon a thrigolion Cil-y-coed gymryd rhan mewn cynnal digwyddiadau a chystadlaethau ar thema’r 1970au. Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau i sefydliadau wneud cais am eitemau a fydd yn eu helpu i gynnal digwyddiad gan ddefnyddio thema’r 1970au. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan ac yr hoffech ffurflen gais, cysylltwch â ni drwy e-bost admin@caldicottc.org.uk

Follow us on Facebook!

Search 'Caldicot Town Council - 50 Years of Caldicot Festival' or scan the QR code below

50 Years FB QR code